Centra kolegiální podpory

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

ANOTACE PROJEKTU

Nová právní úprava působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků. Projektu postupně vytvoří ve třech sítích CKP I.-III. nejméně 42 center kolegiální podpory (CKP), v nich bude přímo zapojeno nejméně 250 pedagogických pracovníků. Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů pro působení ve společném vzdělávání. Působení je v ZŠ, zapojeni budou i studenti pedagogických fakult ČR.

CÍLE PROJEKTU

Obecným cílem projektu je přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se SVP předpokládané na základě novely § 16 a souvisejících od 1.9.2016. Dále jde o zlepšení “kultury společného vzdělávání” na školách v projektu zapojených i dalších. Dalším cílem je i lepší propojení pregraduální přípravy studentů a využití poznatků zkušených pedagogů praxe pro její zkvalitnění.

Konkrétními cíli projektu je:

1. Vytvoření obecně platnémetodiky sítí center kolegiální podpory (CKP)

2. Vytvoření tří dílčích sítí CKP vzájemně funkčně i obsahově propojených

3. Zapojení pedagogů škol (všech typů a druhů) do činnosti sítí

4. Vytvoření modelu kolegiální spolupráce a otevřené diskuse nad praktickými příklady (pozitivní i negativní) vzdělávání žáků se SVP

5. Zajištění platformy pro výměnu zkušeností pedagogů z praxe a studentů fakult připravujících učitele

6. Zachycení poznatků a zkušeností účastníků sítí CKP v podobě hmotných výstupů a jejich další využití v činnosti dalších pedagogů a škol

7. Rozšíření praktických výstupů (metodik, návodů) z uzavřených projektů OPVK mezi pedagogy škol a jejich tvůrčí využití v CKP

V projektu jsme zapojeni spolu se ZŠ a MŠ Velká Losenice jako partneři ZŠ Přibyslav od 1.2.2018 v rámci budování sítě CKP II.

Kontakt

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97
582 23 Havlíčkova Borová
561 202 049 - účetní ZŠ
561 202 087 - ředitelna
561 202 089 - sborovna
561 202 093 - školní družina
734 230 317 - MŠ
561 202 033 - vedoucí ŠJ
561 202 084 - školní kuchyň

adresa datové schránky: qyimdbc
info(zavináč)zsborova.cz