VI. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Hrušková

     Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 15.00 hod.

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí      Aj    M     Čj  Pv/Tv Tv/Pv D    
Úterý M Aj Čj Vv   Vv        
Středa F Z Čj D Tv Ov    
Čtvrtek M Čj Aj Inf Čj    
Pátek Z M Vkz Hv F      

 

Informace k e-mailu: Všechny úkoly odevzdané na třídní mail, si postupně stahuji a zároveň hned mažu, tak se nelekejte, že úkol zmizel. Nebude tam alespoň takové množství mailů. Na úkoly odpovídám stejně už individuálně, pokud se informace netýká většího počtu žáků. Každý víkend (spíše v neděli po termínu odevzdání) se budu snažit napsat obecný mail pro všechny o tom, kdo odevzdal/neodevzdal. Paříková

Komunikace bude probíhat přes e-mail (všechny infromace jsou na úvodní stránce webovek). Prosím, aby všichni poslali kontrolní e-mail na tento nově vytvořený e-mail (zsborova6@seznam.cz). Pokud svůj mail nemáte a budete komunikovat pouze přes tento třídní mail, pošlete kontrolní mail i tak. Komu: uvedete stejnou adresu: zsborova6@seznam.cz; do předmětu uveďte svoje jméno. Oveříme si tak spojení ;) 
 

Milí žáci, vítám Vás ve virtuální škole :-)

 

Po dobu uzavření škol bude probíhat výuka zde, resp. na nově založeném mailu.

 
Sledujte každý den webové stránky školy, Vaší třídy a úkoly, které Vám budou jednotliví vyučující vkládat do nově vytvořeného mailu. 
Jen tak společně úspěšně zvládneme veškeré učivo. Přeji hodně úspěchů. Vaše třídní učitelka D.Hrušková
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE - POMŮCKY!
 
Většina žáků má naštěstí učebnice a sešity doma. Pouze pár jedinců si nechalo některé věci ve škole. 
Konkrétně se jedná o tyto žáky a pomůcky:
Břízová - Matematika
Holcmanová - Matematika a Občanská výchova
Lipavský - Čítanka
Kerecman - Český jazyk, Dějepis, Hudební výchova a sešity !!!!!
Dejmalová - Přírodopis
 
Veškeré věci si mohou VAŠI RODIČE!!! vyzvednout ve Vaší třídě (pokud je potřebujete), leží na Vašich lavicích. Vyzvednout si je mohou během tohoto týdne v čase 7.00 - 14.00 hod. Škola bude otevřena, resp. někdo bude vždy přítomen.
 
 

Český jazyk 

LITERATURA: V týdnu 16. - 20.3.  dočtěte všechny zbývající řecké báje a zapište si jejich obsah. Jejich znění najdete na internetu.
více v novém mailu

Dějepis

16.3. - Dokončete si zápisy z témat referátů, tedy po str.35. 

více v novém mailu 

Kontaktujte třídního učitele

Kontakt

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97
582 23 Havlíčkova Borová
561 202 049 - účetní ZŠ
561 202 087 - ředitelna
561 202 089 - sborovna
561 202 093 - školní družina
734 230 317 - MŠ
561 202 033 - vedoucí ŠJ
561 202 084 - školní kuchyň

adresa datové schránky: qyimdbc
info(zavináč)zsborova.cz