ZÁŘÍ

 • Přednáška pro rodiče - 26. 8.
 • Zahájení školního roku 2020/2021 
 • Adaptace dětí na nové prostředí
 • Zahájení celoročního čtenářského projektu "Máme rádi večerníčky aneb Večerníček slaví 55 narozeniny" - Žabičky
 • Dráčci na exkurzi v bramborárně
 • Žabičky na exkurzi v moštárně
 • Zahájení celoročního přírodovědného projektu "Naše jabloň" - Žabičky

ŘÍJEN

 • Den v červeném ve třídě Žabiček
 • Zahájení projektu Vesmír - Dráčci (1. a 2. část)
 • Projekt Barevné podzimní dny - Dráčci
 • Podzimní prázdniny

LISTOPAD

 • Zahájení celoročního projektu "Aby se nic nestalo" - Dráčci
 • Projekt "Vesmír" -  Dráčci (3. část)
PROSINEC
 • MŠ uzavřena z důvodu koronavirové epidemie
LEDEN
 • Společná vycházka Žabiček a Dráčků do lesa ke krmelci
 • 2. část projektu "Aby se nic nestalo" - Bezpečné zimní sporty (Dráčci)
 • Barevné dny ve třídě Žabiček: "Den v černém" a "Den v bílém"
 • Pololetní prázdniny - pátek 31. 1. 
ÚNOR
 • Jarní prázdniny - provoz v budově MŠ
 • Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pondělí 15. 2.
 • Karneval - Žabičky i Dráčci ve středu 24. 2. (každá třída samostatně)
 • projekt "Krůčky ke zdraví" - Dráčci
BŘEZEN
 • MŠ uzavřena z důvodu epidemie
DUBEN
 • 12. dubna se MŠ otevřela pouze se předškoláky
 • čarodějnický den ve třídě Dráčků
KVĚTEN
 • zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 (4. - 5. 5. a11. - 12. 5. 2021)
 • stužkování předškoláků
 • zahájení projektu "Od pulečka k žabičce" - Žabičky
 • polodenní vycházka s opékáním špekáčků - Dráčci
 • setkání s panem M. Krédlem a jeho hroznýši královskými - Žabičky
ČERVEN
 • Indiánský týden - Dráčci
 • oslava MDD - Žabičky, Dráčci
 • fotografování dětí
 • vycházka k rybníku Trojháčku s opékáním špekáčků - Žabičky
 • výlet do jihlavského rodinného centra ROBINSON - obě třídy
 • dopravní dopoledne - Dráčci
 • výlet autobusem do Jitkova - obě třídy
 • adaptační dny pro nově přijaté děti - 14. a 15. června
 • polodenní vycházka do Železných Horek - obě třídy
 • cyklistické dopoledne - Žabičky
 • nocování předškoláků aneb  Po stopách dráčka Mráčka
 • rozloučení předškoláků s MŠ
 • cvičení ve velké tělocvičně v ZŠ - Žabičky
 • polodenní vycházka k rybníku Podhoráku - Žabičky

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97
582 23 Havlíčkova Borová
561 202 049 - účetní ZŠ
561 202 087 - ředitelna
561 202 089 - sborovna
561 202 093 - školní družina
734 230 317 - MŠ
561 202 033 - vedoucí ŠJ
561 202 084 - školní kuchyň

adresa datové schránky: qyimdbc
info(zavináč)zsborova.cz